Cookie Policy Privacy Policy

บริการของเรา (Services)

ที่โกลบอล ไดเมนชั่น เรามีบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และวิศวกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งเรายังมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรมย้อนรอย ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านการทำต้นแบบ และด้านการอบรมโดยเฉพาะ

การออกแบบ: ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบที่โชคโชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงประสบการณ์การออกแบบ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก รถฟาร์ม เครื่องสูบ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน แม่พิมพ์ช็อคโกแล็ต และอื่นๆอีกมากมาย แน่นอนว่า โลกเรานั้นกว้างใหญ่ มีความรู้ และวิธีการต่างๆที่หลากหลายอย่างไม่สิ้นสุด และเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างบนโลกนี้ได้ทั้งหมด ถ้าหากมีส่วนไหนที่เราพิจารณาแล้วทำตามเงื่อนไขของคุณลูกค้าไม่ได้ เราจะบอกคุณลูกค้าล่วงหน้าอย่างแน่นอน ในหลายครั้ง หลังจากที่เราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะขอให้เราช่วยทำให้ชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสามารถผลิตได้จริงในประเทศไทย

เมื่อชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ของคุณลูกค้าอยู่ไลน์การผลิต เราสามารถช่วยคุณลูกค้าตรวจสอบว่างานต้นแบบที่ผลิตออกมาได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการผลิต

วิศวกรรมย้อนรอย: เราสามารถทำวิศวกรรมย้อนรอยได้กับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ที่มีอยู่ และสร้างเป็นแบบสองมิติ หรือสามมิติ ซึ่งคุณลูกค้าสามารถใช้แบบที่เราสร้างไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เดิม หรือแก้ไขให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขตามที่คุณลูกค้าต้องการได้ กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยมักจะเริ่มต้นด้วยการที่ทีมของเราเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการทำงานต่างๆ อาทิเช่น เครื่องสแกนเลเซอร์สามมิติ ซีเอ็มเอ็ม และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีความแม่นยำสูงในการสแกนรูปทรงของชิ้นงาน โดยทั่วไปจะมีความแม่นยำสูงสุดอยู่ที่ 0.025 มม. (1/1000 นิ้ว) อย่างไรก็ตาม เราก็ยังสามารถทำวิศวกรรมย้อนรอยด้วยความละเอียดที่สูงกว่านี้ได้ หากลูกค้ามีความต้องการ

ชิ้นงานสำหรับการทำวิศวกรรมย้อนรอยอาจจะมีขนาดเล็กมากๆ เหมือนอัญมณี หรือมีขนาดใหญ่มากๆ เหมือนเครื่องบิน ซึ่งเรามีเครื่องมือเพียงพอที่สามารถรับมือกับโปรเจคต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย หลังจากที่เราได้ทำการสแกนสามมิติ และทำการวัดขนาดชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยที่มีความเฉพาะทางด้านวิศวกรรมย้อนกลับ และเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบสองมิติ หรือสามมิติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้

การตรวจสอบ: เมื่อคุณลูกค้าสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา คุณลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องแน่ใจว่าชิ้นงานมีความสอดคล้องกับแบบที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นแรก ชิ้นที่หนึ่งหมื่น หรือชิ้นที่หนึ่งล้าน ล้วนแล้วต้องสอดคล้องกับคุณภาพที่กำหนดไว้

เรามีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น คอดิเนท เมชัวริ่ง แมชชีน (ซีเอ็มเอ็ม) และเครื่องมือที่รองรับงานนอกสถานที่ (พีซีเอ็มเอ็ม) เครื่องมือเหล่านี้สามารถที่จะตรวจสอบชิ้นส่วนการผลิตได้อย่างละเอียด สามารถออกเป็นเอกสารประกันคุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งยังสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าซัพพลายเออร์ของคุณลูกค้าทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาด ด้วยเครื่องมือพีซีเอ็มเอ็มที่รองรับการทำงานนอกสถานที่ ทำให้เราสามารถนำเครื่องมือออกไปตรวจสอบได้ ณ ที่อยู่โรงงานของคุณลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณลูกค้าสอดคล้องกับคุณภาพที่คุณลูกค้าวางไว้

ต้นแบบ: ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต ชิ้นงานต้นแบบจำเป็นที่จะต้องผ่านคุณภาพตามที่ออกแบบเอาไว้ เรามีอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติระดับแนวหน้า ซึ่งสามารถพิมพ์ในแบบโลหะ หรือพลาสติกได้อย่างหลากหลาย หุ้นส่วนการผลิตของเราบางแห่งมักจะช่วยผลิตชิ้นงานต้นแบบเล็กๆ ของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิตในปริมาณมาก เรายินดีที่จะช่วยคุณสร้างต้นแบบตามที่คุณต้องการ

อบรม: เราให้ความรู้กับผู้คนมากมาย เช่น
– เรา คือ ผู้เชียวชาญ ด้านสามดีซิสเต็ม ดีไซน์เอกซ์ สตูดิโอ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรายินดีที่จะให้ความรู้กับทีมของคุณลูกค้า
– เรายังสามารถอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ ฟาโร พีซีเอ็มเอ็ม และโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งมาจากสามดีซิสเต็ม และเดลแคมได้อีกด้วย
– อีกทั้งเรายังรู้จัก ครีเอฟอร์ม เมทรา แฮนดี้สแกน ซึ่งเราสามารถให้ความรู้กับทีมของคุณลูกค้า เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้

เพื่อโปรเจคของคุณลูกค้า กรุณาติดต่อเรา

 

Show Buttons
Hide Buttons
Verified by ExactMetrics