Cookie Policy Privacy Policy
 

สแกน 3D รถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นปี 2015-2021

เราได้ทำการสแกน 3D รถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นปี 2018 ในการสแกน 3D ครั้งนี้ ลูกค้าต้องการนำข้อมูลการสแกน 3D ไปออกแบบทำกันชนแบบออฟโรดซี่งสามารถต่อพ่วงเข้ากับชุดแต่งของ TOYOTA ได้ ดังนั้น เราจึงไม่รอช้าที่จะช่วยทำการสแกน 3D ให้ อนึ่ง ลูกค้ารายนี้เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ผลิตอุปกรณ์เสริมตกแต่งสำหรับรถวิบากรายใหญ่ ดังนั้นเมื่อเป็นความต้องการของลูกค้า เราเลยไม่รอช้าที่จะช่วยทำการสแกน 3D ที่ดีที่สุดให้

เครื่องมือที่เราใช้ในการสแกนคือเครื่องสแกน 3มิติ Metra และ C-Track ของ Creaform ซอร์ฟแวร์ที่เราใช้ในการสแกนคือ VXElements จากนั้นเราได้ใช้ซอร์ฟแวร์ของ Geomagic DesignX, Wrap จาก 3D Systems และ Studio เพื่อล้าง ประมวลผล และจัดแนวข้อมูล

สำหรับบริษัทโกลบอล ไดเมนชั่น เรามีลูกค้าหลากหลายท่านที่ได้หันมาใช้บริการทางด้านการสแกน3มิติ ในการสแกนรถต่างๆ ไม่ว่าจะรุ่นไหน คันไหน ก็ตาม และการให้บริการทางด้านสแกนนี้ก็ได้กลายมาเป็นบริการหลักๆที่ลูกค้าต้องการใช้บริการมากที่สุด เพราะสามารถตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้ ลูกค้าแต่ละคนจะมีความต้องการงานที่แตกต่างกัน เช่น บางคนต้องการแค่ข้อมูลสแกนเท่านั้น บางคนต้องการหาตำแหน่งที่แน่นอนของจุดยึดต่างๆ หรือบางคนต้องการงานแบบที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยผิวระดับ Class-A และด้วยความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายอย่างเหล่านี้ และด้วยประสบการณ์การทำงานของเราที่ได้บริการมานาน เราจึงสามารถให้คำแนะนำและคำตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลการสแกน 3D ส่วนหน้าของ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ที่สวยงามมากๆ
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
สุดยอด!!
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
เราได้ถอดชิ้นส่วนบางส่วนของรถออก เพื่อสะดวกในการสแกน เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
เครื่องสแกน Metra จาก Creaform เป็นเครื่องสแกนที่เลิศมากๆ
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ในการสแกน 3D ครั้งนี้ ใช้เวลาในการสแกนค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องสแกนและเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
สนุก! สนุกทุกครั้งเมื่อได้สแกนด้วยเครื่อง Metra จาก Creaform
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลการสแกนด้วยเลเซอร์ 3 มิติที่ดูสวยงามเหมาะสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมรถยนต์อย่างยิ่ง
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
เด็ดกว่านี้ ไม่มีแล้วหล่ะ!!! รายละเอียดข้อมูลการสแกนด้านหน้าของรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ที่ดูสวยงานมาก
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกนบันใดข้างรถ
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
สแกนด้านในของโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2018
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
สแกนด้านในของโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2018
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
สแกนด้านในของโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2018
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
สแกนด้านในของโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2018
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกนด้านในของโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2018
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกนด้านในของโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2018
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกนด้านในของโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2018
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ด้านหลังโดยการถอดกันชนและประตูท้ายออก
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ส่วนด้านหน้าโดยเน้นสแกนเก็บข้อมูลจากกันชนซึ่งเก็บข้อมูลในแบบที่ชิ้นส่วนไม่ได้ประกอบกัน
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ด้านหน้า
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ด้านหลัง
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ด้านหลังโดยมีการถอดกันชนและประตูท้ายออก
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ด้านหลังโดยถอดประตูหลังออก
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ด้านหลังและกันชน
ใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic DesignX, SolidWorks ของ 3D Systems และเครื่องสแกน 3D จาก Creaform
ข้อมูลสแกน 3D โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ส่วนด้านหลังโดยการสแกนชิ้นส่วนที่แยกกันของกันชนและประตูหลัง
ข้อมูลการสแกน 3D ส่วนหน้าของ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ที่สวยงามมากๆ
เครื่องสแกน Metra scanners จาก Creaform เป็นเครื่องสแกนที่มีประสิทธิภาพและเราชอบมากที่สุด

หวังว่าคุณจะสนุกไปกับเรา

เราสามารถช่วยคุณในด้านวิศวกรรม/CAD/การสแกน เราจะให้ราคาพิเศษแก่ทุกคนสำหรับ Harley-Davidsons รุ่นเก่า Volkswagens รถจักรยานยนต์เก่า และสิ่งที่น่าใจอื่นๆ เรารู้สึกถึงความหลงใหลของคุณ เรารักในสิ่งที่คุณทำและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนคุณ

ที่ตั้งของเราอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพฯ สุขุมวิท ซอย 3 ใกล้ รพ.บำรุงราษฎร์ BTS คือ นานา หรือ เพลินจิต เราหาได้ง่ายที่ลิงก์ที่เป็นมิตรเหล่านี้:

เพจ Facebook : https://www.facebook.com/GlobalDimensionDesign

Instagram: https://www.instagram.com/globaldimen…

Website: https://www.globaldimension.com/blog

Location: https://goo.gl/maps/jWRsCP3fH2K2

LINE: @global_dimension

Phone: +66 (0)2 253 2271

 

Show Buttons
Hide Buttons
Verified by ExactMetrics