Cookie Policy Privacy Policy
 

Component


post

สแกน 3มิติ รถ Mazda BT-50

เราได้การสแกน 3มิติ รถ Mazda BT-50 ( ปี 2022) ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ประเภทต่างๆ ลูกค้ารายนี้ต้องการสแกนเฉพาะเจาะจงในบางส่วนของรถเท่านั้น เครื่องมือที่เราใช้ในการสแกนคือเครื่องสแกน 3มิติ Metra และ C-Track ของ Creaform ซอร์ฟแวร์ที่เราใช้ในการสแกนคือ VXElements จากนั้นเราได้ใช้ซอร์ฟแวร์ของ Geomagic DesignX, Wrap จาก 3D


post

สแกน 3 มิติ และ วิศวกรรมย้อนกลับ Garrett turbo

เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้สแกนใบพัดซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ของ Garrett (G35 และ GTX35) ลูกค้าจะสร้างตัวซุปเปอร์ชาร์จเจอร์และใบพัดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โครงการนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากต้องการความแม่นยำสูงสำหรับการออกแบบให้กับใบพัด เพราะใบพัดตัวนี้จะใช้ความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 130,000 รอบต่อนาที ที่ความเร็วนี้ความแม่นยำจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณผลิตชิ้นงานใดๆก็ตาม ความผิดพลาดในการผลิตมักเกิดขึ้นเสมอ และใบพัดของ Garrett ก็ผลิตมาจากกระบวนการงานหล่อด้วยเครื่องหล่อที่สมัยและมีความแม่นยำสูง ถึงแม้ภายนอกของใบพัดจะดูสวยงามก็ตาม แต่จริงๆแล้วใบพัดแต่ละใบมีความต่างกันเล็กน้อย ครั้งนี้เราใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกน 3 มิติ ที่มีชื่อว่า Faro Arm มาพร้อมกับเลเซอร์


Show Buttons
Hide Buttons
Verified by ExactMetrics